Grep i logički operator OR

naredba: 
grep -E 'Recipient|Sender' syslog

Kopanje po logovima u potrazi za određenim detaljem bilo bi naporan posao kad ne bismo koristili alate za pretraživanje. U tome nam pomaže naredba grep koja u svom "extended" obliku (opcija -E) omogućava korištenje regularnih izraza.

U primjeru je prikazan oblik naredbe koji koristi logički operator OR. Kao rezultat ispisuje linije koje imaju riječ Recipient ili riječ Sender.

Ukoliko na ovaj izraz želimo nadovezati logički operator AND, možemo to uraditi proslijeđivanjem:

grep -E 'Recipient|Sender' syslog | grep 'reject'

Ovako bi kao rezultat bile vraćene sve linije koje obavezno imaju riječ reject te jednu od riječi Recipient ili Sender.

field_vote: 
0
No votes yet