Raspakiranje više rar datoteka odjednom

naredba: 
find <rar_direktorij> -name "*.rar" -exec unrar -e {} \;

Ukoliko u jednom direktoriju imate više rar datoteka ovom naredbom možete ih raspakirati sve odjednom. Ovakav način je zanimljiv zbog -exec opcije naredbe find koja se zgodno može uporabiti u mnogo slučajeva.

Alternativa ovakvom načinu je jednolinijska skripta

for i in *.rar;do unrar e $i;done
field_vote: 
0
No votes yet