Spajanje više slika u jednu PDF datoteku

naredba: 
/usr/bin/convert -compress jpeg *.jpg -adjoin datoteka.pdf

Program za pretvorbu grafičkih formata "ImageMagick" može mnogo toga, a jedna od stvari koje može je pravljenje PDF datoteka iz grafičkih datoteka, u ovom primjeru JPEG datoteka koje ste napravili skeniranjem ili slikanjem s digitalnim fotoaparatom.

ImageMagick može puno više, a kao što vidimo, radi i bez grafičkog sučelja, što je zgodno kod skripti ili cron jobova. Slike ne moraju biti u JPEG fomatu,  a opcija "-compress jpeg" samo određuje koja će kompresija biti u završnoj datoteci. Opcija "-adjoin" određuje da se sve datoteke spoje u jednu, inače će sve grafičke datoteke postati zasebne PDF datoteke.

Više informacija na adresi http://www.imagemagick.org/.

field_vote: 
0
No votes yet