Dodavanje vremena izvršavanja naredbi history

naredba: 
history (HISTTIMEFORMAT)

Naredu history smo već spominjali, ali vrijedi spomenuti i mogućnost upisivanja vremena izvršavanja (timestampa), što jako dobro može doći kod forenzičkih ispitivanja. Sve što trebate napraviti je u .bash_profile ili .bashrc upisati sljedeću varijablu:

export HISTTIMEFORMAT='%F %T '

Nakon što se odjavite i ponovno prijavite na sustav, naredbe će biti bilježene uz vrijeme izvršavanja, pa će pokretanje naredbe history sada izgledati ovako:

 499  2011-01-31 20:44:20 du
500  2011-01-31 20:44:23 df -h
501  2011-01-31 20:44:27 less .bash_history
502  2011-01-31 20:44:54 alpine
field_vote: 
0
No votes yet