Postavka BASH ljuske za spriječavanje slučajnog prebrisivanja datoteke

naredba: 
set -o noclobber

Ukoliko pri radu u bash ljuski koristite redirect naredbe poput:

ls -al > out.txt

može vam se dogoditi da slučajno prebrišete sadržaj već unesen u datoteku. Pogrešno upotrebljeni redirect (> umjesto >>) i sadržaj datoteke je prebrisan.

Ukoliko je aktivirana noclobber postavka, ljuska neće dozvoliti ovakvo prebrisivanje sadržaja datoteke.

ls -al > out.txt
bash: out.txt: cannot overwrite existing file

Ovu opciju možete postaviti trajno dodavanjem u .bashrc datoteku:

echo 'set -o noclobber' >> .bashrc

Opciju možete poništiti izvršavanjem naredbe:

set +o noclobber

ili privremenim korištenjem modificirane redirekcije:

ls -al >| out.txt 
field_vote: 
0
No votes yet