Kako obojiti log datoteku

naredba: 
tail -f -n 20 datoteka | ccze

Uobičajeni posao praćenja logova iziskuje određeni napor pri raspoznavanju pojedinih dijelova linija. Paket ccze vam omogućava lakše snalaženje u log datotekama unošenjem boja u jednolične terminalske prikaze.

Paket je potrebno instalirati naredbom

apt-get install ccze

Prikaz plugina za pojedine vrste logova možete dobiti naredbom

ccze -l

Ukoliko umjesto praćenja promjena želite koristiti ccze za čitanje neke log datoteke možete to uraditi naredbom

ccze -A < ime_datoteke | less -R
field_vote: 
0
No votes yet