Kreiranje direktorija sa poddirektorijima iz jedne linije

naredba: 
mkdir -p /ne/postoji/putanja/do/poddirektorija

Ukoliko pokušate kreirati poddirektorij u direktoriju koji ne postoji,

mkdir /parent/child

linux će uredno odgovoriti nečim poput

mkdir: cannot create directory '/parent/child': No such file or directory

Opcija -p omogućit će kreiranje poddirektorija i svih nepostojećih nadređenih direktorija.

field_vote: 
3
Vaša ocjena: Nema Average: 3 (1 vote)