Brza provjera ponavljanja u popisima

naredba: 
cat datoteka.txt | sort | uniq -c | sort -nr

Ova naredba će vam pomoći pri otkrivanju višestrukih ponavljanja imena ili artikala u popisima. Primjerice, u datoteci imate sljedeći popis imena

Mate
Stipe
Frane
Mate
Ante
Frane
Frane

Naredba cat ispisuje datoteku, sort je abecedno sortira, naredbe uniq -c broji uzastopno ponavljajuće linije koje su onda nanovo proslijeđene numeričkoj (-n), reverznoj (-r) naredbi sort. U našem slučaju rezultat naredbe bi bio:

3 Frane
2 Mate
1 Stipe
1 Ante

Vrlo korisna naredba pri pregledavanju logova. Primjer:

grep 'Authentication failure for' /var/log/auth.log.0 | awk '{ print $NF }' | sort | uniq -c | sort -nr
field_vote: 
0
No votes yet