Kratice za snalaženje u bash ljuski

naredba: 
CTRL-x CTRL-e

Ukoliko morate editirati jako dugu naredbu u komandnoj liniji, ova kombinacija tipaka predstavlja veliku pomoć. Nakon pritiska na CTRL-x CTRL-e sve što ste do tada ukucali u komandnoj liniji otvorit će se u vašem pretpostavljenom editoru. Nakon editiranja i izlaska iz editora, editirana naredba će se odmah izvršiti.

field_vote: 
0
No votes yet