Kratice za brže snalaženje u bash-u

naredba: 
CTRL+A, CTRL+E, ...

Ovog puta smo Vam umjesto uobičajene naredbe pripremili niz kratica za brže snalaženje u bash ljuski.

Za brže kretanje po komandnoj liniji koristi se CTRL+A za postavljanje pokazivača na početak linije, odnosno CTRL+E za postavljanje na kraj linije.

Kod ponovljenog unosa sličnih naredbi, dobro dođu kratice za brisanje dijela linije:

CTRL + K - briše dio linije iza pokazivača;
CTRL + U - briše dio linije ispred pokazivača;
CTRL + W - briše riječ ispred pokazivača.

Zanimljive kratice kojima možete mijenjati raspored karaktera ili riječi su:

CTRL + T - mijenja zadnja dva karaktera ispred pokazivača;
Esc + T - mijenja zadnje dvije riječi ispred pokazivača.

Od niza preostalih kratica mogu izdvojiti jednu, možda najkorisniju: CTRL + R. Nakon unosa ove kratice, nastavite s ukucavanjem dijela naredbe za koju mislite da postoji u bash history i odmah će vam sve postati jasno. Ukoliko do sada niste koristili ovu kraticu, vjerujem da će vam vrlo brzo postati nezamjenjiva.

field_vote: 
0
No votes yet