Kreiranje direktorija s imenom tekućeg datuma

naredba: 
mkdir `date --iso`

Navedena naredba kreira direktorij s imenom tekućeg datuma u iso 8601 formatu (YYYY-MM-DD). Naredba je posebno korisna za automatizirane backupe. Ukoliko je potrebna veća vremenska preciznost pri automatiziranom kreiranju backup direktorija, možete koristiti neke od mnogobrojnih parametara naredbe date, primjerice u sljedećem obliku:

mkdir `date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%S"`

koja kao rezultat kreira direktorij 2009-06-01T10:07:33.

field_vote: 
0
No votes yet