Top savjeti i trikovi

Top je naredba iz paketa procps, i omogućava brzi pregled svih aktivnih procesa, koje potom možete osrtirati po bilo kojem od kriterija (zauzeće procesora, vrijeme trajanja, potrešena količina memorija i slično).

Sve se ovo odvija (i stanje automatski osvježava) u preglednom sučelju preko cijelog ekrana (terminala).

Naredba top (1)