Deset najvećih direktorija sortiranih po veličini

naredba: 
find . -type d -print0 | xargs -0 du -sm | sort -rn | head

Ovo je jedna od zgodnih naredbi kojom možete pronaći direktorije čije datoteke zauzimaju najviše mjesta na disku. Ukratko, naredba find proslijeđuje rezultat pretrage naredbi du koja sumarizira veličinu direktorija (-s), prikazanu u megabajtima (-m), a razultat proslijeđuje naredbi sort. Naredba head služi samo za ispis deset prvih vrijednosti.

Druga varijanta ove naredbe koja bi tražila najveće datoteke u trenutnom direktoriju bila bi:

find . -type f -print0 | xargs -0 du -sm | sort -rn | head

Inače, sumarni prikaz korištenja pojedinog direktorija može se dobiti naredbom

du -sm ./* | sort -nr

Problem s ovom naredbom je što ne prikazuje veličine skrivenih direktorija. Za prikaz skrivenih direktorija može se koristiti sljedeća naredba:

du -sm .[a-z0-9]* | sort -nr

pod pretpostavkom da ime direktorija započinje s točkom iza koje slijedi slovo ili broj.

field_vote: 
0
No votes yet