Prikazivanje prvih deset procesa po zauzeću memorije

naredba: 
watch -d -n 1 'ps aux --sort -rss | head'

Naredba watch svaku sekundu (n = 1) izvršava naredbu ps s parametrima koji prikazuje deset memorijski najzahtjevnijih procesa sortiranih od većeg prema manjem. Opcija -d omogućava označavanje razlika kod svakog izvršenja. Naredba watch se izvršava do prekida (CTRL-c).

field_vote: 
0
No votes yet