Rekurzivna zamjena niza znakova

naredba: 
find /home/pero -type f -print0 | xargs -0 perl -pi -e 's/staro/novo/g'

Ova naredba će zamijeniti niz znakova "staro" u "novo" u svim datotekama u direktoriju "/home/pero" i svim direktorijima ispod njega. Pri tome će u obzir uzeti samo obične datoteke (ne direktorije itd.), a one mogu imati i razmak (whitespace) u imenu.

field_vote: 
0
No votes yet