Microsoft objavio zakrpu za Excel 2007

Excel Microsoft je objavio zakrpu kojom se ispravlja bug u Excelu 2007. Zakrpa ispravlja grešku koja u poljima koja imaju rezultat oko 65,535, prikazuje vrijednost 100,000.

Još uvijek međutim nije razjašnjeno da li se navedena zakrpa preporuča i za starije verzije Excela (XP, 2003), kao ni da li ispravlja sve greške sa računanjem u Excelu 2007.

Microsoft je objavio 3 odvojene zakrpe za Excel 2007, te 32bit i 64bit verzije Excel Services 2007.

Prvi primjer koji je ukazao na grešku bio je kod prikazivanja polja koje je sadržavalo umnožak polja sa vrijednostima 77,1 i 850. Umjesto očekivanog rezultata 65,535 u polju se pokazao broj 100,000. Daljnja testiranja pokazala su da se navedena greška ne odnosi na samo računanje, već samo na prikaz rezultata. Konkretno, ukoliko bi polje sa krivim rezultatom pomnožili sa 2, dobili bi točan rezultat (131,070).

Navedenu zakrpu i detaljniju dokumentaciju možete skinuti na Microsoftovoj stranici http://support2.microsoft.com/kb/943075/en-us i forumu http://blogs.office.com/2007/09/25/calculation-issue-update/.

Vijesti: 
Vote: 
0
No votes yet