Sigurnosni nedostatak Openoffice.org programskog paketa

SigurnostOpenoffice.org je besplatni paket otvorenog koda kojeg sačinjava niz uredskih alata. Unutar ovog programskog paketa pronađen je sigurnosni propust koji se javlja kao posljedica preljeva stoga (heap overflow) na memoriju prilikom korištenja RTF (Rich Text Format) dokumenata.

Zahvaljujući spomenutom nedostatku, zlonamjerni korisnik može kreirati poseban RTF dokument koji, pokretanjem na ranjiuvom računalu, omogućuje napadaču pokretanje proizvoljnog programskog koda.

Više informacija o propustu i njegovim ispravkama nalazi se ovdje.

Vijesti: 
Vote: 
0
No votes yet