Novi Croduino je tu - Croduino Basic2

Onima koji se bave elektronikom i samogradnjom ne trebamo previše predstavljati Arduino. Također, poznato je da postoje mnoge inačice, klonovi i nadgradnje ove popularne hardverske platforme. Vjerojatno ste čuli da postoji i hrvatska inačice Arduina, Croduino. Ekipa iz e-radionice nam sada donosi novi model: Croduino Basic2.

Croduino Basic2 je osvježenje u liniji Croduino pločica. Croduino serija pločica su Arduino kompatibilne pločice iz domaće proizvodnje, koje su do sada uključivale pločice: Basic, Pico, Damba i Net. Basic2 je prva iz nove generacije pločica baziranih na Atmelovom mikrokontroleru Atmega328 i Silabsovom USB konverteru CP2102, a tu su i brojne druge promjene koje se tiču dizajna.

Croduino Basic2

Atmelov Atmega328 je poznat mikrokontroler koji se vrlo često koristi među samograditeljima (makerima). Ima 22 I/O (ulazno/izlazna) pina, od kojih su na Basicu2 omogućeni svih 22 kao digitalni ulazi ili izlazi (digitalWrite/digitalRead), 6 od njih ima opciju PWM-a (analogWrite) u rezoluciji 0-255, a 8 njih ima mogućnost analognog ulaza u vrijednosti 0-1024 (analogRead).

Velika i bitna novost na Basicu2 je novi USB to UART bridge. Taj dio strujnog kruga omogućava komunikaciju između pločice i računala u oba smjera. Na Basicu2 je korišten CP2102, proizvod američke firme Silabs, kojeg koristimo za navedenu svrhu. Zamijenio je FTDI-jev FT232RL koji je do sada obavljao navedeni posao. Budući da oba čipa rade istu stvar, a CP2102 je povoljniji, bili smo u mogućnosti sniziti samu cijenu pločice.

Velika novost je i dizajn, pa je recimo pin za gnd sada s bijelom pozadinom za lakše uočavanje. Oznake za digital i analog pinove su drukčije i modernije. U svemu, naravno, pomažu i headeri s printom koje višestruko olakšavaju spajanje kablića na pločicu.

Novi Croduino je sada prilagođen za eksperimentalnu pločicu, što znači da, ako želite, možete zalemiti muške headere i staviti Basic2 direktno u eksperimentalnu pločicu i tako si pojednostaviti povezivanje kablićima.

Je li novi Croduino Basic2 open-source? Naravno da jest, a cijeli dizajn u obliku Cadsoft Eagle datoteka u .brd i .sch formatima (ali i .pdf sheme) dostupan je na Github repositoryju.

Cijeli originalni tekst objave pogledajte na adresi http://e-radionica.com/hr/blog/2015/10/11/novi-croduino-je-tu-croduino-basic2/, a posjetite i njihov webshop na adresi https://e-radionica.com.

 

Kategorije: 
Vote: 
0
No votes yet