Prioriteti i težina domenskih kontrolera – SRV record

U svakoj ozbiljnoj organizaciji s uređenim IT okruženjem postoje najmanje dva domain controllera koji odgovoraju na upite klijenata, servera i korisnika. U ovom članku objasniti ćemo kako podesiti prioritete na domenskim kontolerima, tj. na FSMO roli PDC Master-a (Primary Domain Controller) koja je zadužena za tu vrstu posla.

Podešavanje prioriteta i težine podešavanjem SRV recorda može se odraditi kroz GUI preko DNS-a ili kroz registry samog DC-a. Nakon promjene parametara preko registry-a treba restartati NETLOGON servis, a ako želimo ubrzati proces još  i DNS servis.

Zadane vrijednost prioriteta je 0, a težine 100. Server s nižim brojem prioriteta i većom težinom obraditi će više zahtjeva i biti opterećeniji.

Registry:

1. Pokrenuti registry, run->regedit
2. Locirati se na HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters
3. Dodati novi DWORD key: ValueName (LdapSrvPriority); ValueData (Base Decimal “2”) -> OK
4. Dodati novi DWORD key: ValueName (LdapSrvWeight); ValueData (Base Decimal “200”) -> OK
5. Restart NETLOGON i DNS servisa

GUI:

1. Unutar DNS-a odabrati View->Advanced->Forward Lookup Zones->_tcp

Dns server

 

 

 

 

 

 

2. Dvostruki klik na _gc te unutar prozora promjeniti parametar Priority i Weight. Isto napraviti i za record _kerberos, _kpasswd i _ldap.

SRV record

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjene na trenutnom DNS serveru vidljive su odmah, a na drugima kad se promjena propagira do njih.

Vijesti: 
Vote: 
0
No votes yet