Kako doznati koji su mail i DNS poslužitelji za neku domenu?

naredba: 
host -t NS example.com

Naredba host dio je paketa bind9-host, a služi za slanje DNS upita. U navedenom primjeru naredba vraća DNS poslužitelje za domenu example.com.

Promjenom "-t" opcije moguće je slanje raznih upita, primjerice pretraga aliasa:

$ host -t CNAME  www.example.com
www.example.com has no CNAME record

ili slanje upita za MX zapis:

$ host -t MX example.com
example.com has no MX record

Alternativna naredba koju možete koristiti u ovu svrhu je dig.

field_vote: 
0
No votes yet