Brisanje linije iz bash history

naredba: 
history -d <broj_linije>

Dogodli li vam se ikad da greškom umjesto naredbe u komandnoj liniji ukucate svoj password? Kako ne bi ostao snimljen u bash_history datoteci i tako dostupan jednom krugu korisnika, jedno od rješenja je editiranje spomenute datoteke. Alternativa je gore navedena naredba koja će se daleko jednostavnije pobrinuti za ovakav problem.

field_vote: 
0
No votes yet