Jednokratno prebacivanje datoeka

naredba: 
nc -l -p 55555

Za prebacivanje datoteka s jednog računala u mreži na drugo obično se koriste servisi, ftp ili scp. No oni podrazumijevaju da na ciljnom računalu taj servis radi kao daemon, odnosno da je neprestno aktivan i očekuje konekciju. Ako se radi o serveru, to se na neki način podrazumijeva, iako nije teško zamisliti sever na kojem ni jedan od tih servisa nije potreban.

Postoji način da se jednokratno prebace datoteke, korištenjem programa netcat. Ako već nije instaliran, obavite to na obje strane:

$ apt-get install nc

Na ciljnom računalu pokenemo netcat na određenom portu (prije toga se pozicionirajte u direktorij u kojem želite primiti datoteke):

$ nc -l -p 55555 | tar xzvf -

U prijevodu, pokreni nc koji sluša (l - listen) na portu 55555. Broj porta je proizvoljan, pet petica smo napisali samo radi lakšeg pamćenja. No neka to ne bude port koji je već zauzeo neki drugi program.

Na računalu s kojeg šaljemo podatke, nc pokrenemo malo drugačije:

$ tar czvf - /neki/direktorij | nc -w 3 192.168.22.22  55555

Tar koristimo da bi sve datoteke u nekom direktoriju spojili u jednu arhivu, koju ćemo usput komprimirati (parametar z) da ubrzamo prijenos, pa je šaljemo naredbi nc koju usmjerimo na adresu ciljnog računala i port na kojem sluša drugi nc. Prekidač -w (wait) je tu za svaki slučaj, ako se ciljni nc ne odazove odmah zadali smo period čekanja od tri sekunde. Taj prekidač ne bi imao učinak na ciljnom računalu, jer će tamo nc čekati dovijeka na uspostavljanje veze.

field_vote: 
0
No votes yet