Kratice u ljuski - velika i mala slova

naredba: 
ALT+U / ALT+L

Zgodna naredba za prebacivanje riječi iz velikih u mala slova. Ukoliko ste kasno primjetili da ste, primjerice utipkavajući naredbu, neku varijablu umjesto velikim napisali malim slovima, možete uvijek kursorom doći na početak te riječi i otipkati kombinaciju tipaka ALT+U i pretvoriti tu riječ u "uppercase". ALT-L pretvorit će sva slova u riječi u mala.

field_vote: 
0
No votes yet