Kako se na Cambridgeu koristite računalni programi?

Na nedavno objavljenoj Šangajskoj listi sveučilište Cambridge proglašeno je najboljim mjestom za obrazovanje u Velikoj Britaniji i petim na svijetu. Kao dio strategije za održavanje reputacije Cambridge je između ostalog postavio i jasne uvjete korištenja računalnih programa. Dokument je objavljen na web stranicama Sveučilišta i s njim moraju biti upoznati svi studenti i osoblje Sveučilišta.

Polazište za svoju Sigurnosnu politiku pronašli su u Zakonu o autorskom pravu u Velikoj Britaniji koji propisuje da svako protuzakonito umnožavanje softvera može biti predmetom građanske parnice s neograničenim iznosom odštete te kaznene odgovornosti koja uključuje novčane i zatvorske kazne.

U nastavku teksta donosimo kratak pregled Uvjeta i odredbi korištenja računalnih programa koje bi i našim fakultetima mogle poslužiti kao orijentir pri pisanju Sigurnosnie politike.

"Osoba koja neovlašteno kopira i distribuira nelegalne programe, kao i odgovorna osoba na Sveučilištu Cambridge, bit će procesuirane za svaku nelegalnu kopiju koja se kod njih pronađe. Sveučilišno Vijeće i Komisija s ciljem zaštite autorskih prava usvojile su tzv. Sigurnosnu politiku koja se odnosi na računalni softver licenciran od strane Sveučilišta i njegovih ustanova, a koje se trebaju pridržavati svi zaposlenici Sveučilišta kao i svi studenti.

Sveučilište Cambridge i njegove ustanove koriste licencirane računalne programe različitih dobavljača. Licencirani programi i pripadajuća dokumentacija nisu vlasništvo Sveučilišta već dobavljača. Bez dopuštenja dobavljača svako je umnožavanje računalnih programa strogo zabranjeno.

Za svaku upotrebu računalnih programa (uključujući LAN) sveučilišni zaposlenici i svi studenti moraju se pridržavati odredbi ugovora s dobavljačem.

Ove odredbe ne odnose se samo na programe na računalima u vlasništvu Sveučilišta i svih ustanova, već i na sva osobna računala koja koriste pojedinci za sveučilišne potrebe.

Odgovorne osobe na Sveučilištu i pripadajućim ustanovama trebaju osigurati da su svi programi koji se koriste na računalima unutar ustanova nabavljeni i korišteni prema uvjetima iz softverske licence.

Preporučuje se odgovornim osobama na Sveučilištu da imenuju člana osoblja, primjerice menadžera za softverske licence koji će biti odgovoran za upravljanje i usklađenost softverskih licenci te izravno odgovarati odgovornim osobama za Sveučilištu. Odabrani menadžer treba održavati popis softverskih licenci na instituciji/ustanovi, a podaci bi trebali sadržavati sljedeće:

• ime, platforma i broj verzije softvera;
• broj kupljenih kopija;
• datum i narudžbenica softvera;
• lokacija softverske licence (ako je dozvola izdana);
• lokacija (ili IP adresa) sustava ili sustav na kojem je softver pohranjen;
• sva ograničenja na licenci za korištenje softvera.

Preporučuje se softver licence čuvati na jednom mjestu u instituciji/ustanovi.

Nabava i ažuriranje softverskih licenci obnavlja se prema potrebi, a preporučuje se da to obavlja menadžer za licence.

Korištenje licenciranog softvera bez licence ili korištenje softvera izvan odredbi i uvjeta dobavljača nelegalan je čin i tretirat će se kao disciplinski postupak. Odgovorna osoba na sveučilištu odgovorna je za prijavu ovakvih radnji i poduzimanje odgovarajućih stegovnih mjera protiv prekršitelja.  

Svi korisnici koji iz nadležne službe dobiju softver na korištenje potpisuju izjavu u kojoj se navodi da su u potpunosti svjesni Sigurnosne politike Sveučilišta te da će je štititi.

Osoblje i studenti koji koriste računalne programe za potrebe Sveučilišta, a dobiveni su iz drugih izvora također se trebaju pridržavati uvjeta ugovora s dobavljačem te na vrijeme  osigurati potrebnu autorizaciju.  

Svi korisnici računala na Sveučilištu moraju se pridržavati uvjeta pod kojima je dopušteno korištenje sveučilišnih računala. Svi korisnici računala moraju se pridržavati uvjeta da ne instaliraju privatne programe na računalima gdje je to strogo zabranjeno."

Vezani članci:

Državni inspektorat nadzire legalnost korištenja sofvera

MUP u borbi protiv nelegalnog softvera

Tko sve koristi nelegalni software

Uloga BSA u otkrivanju nelegalnog softvera

Vijesti: 
Vote: 
4
Vaša ocjena: Nema Average: 4 (1 vote)