Rad s računalom: Obveze poslodavca

Radno mjesto s računalom ne smije biti izvor opasnosti od ozljede i oštećenja zdravlja radnika. Tako stoji u Pravilniku o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom koji je donesen temeljem članka 12. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu. Pravilnik propisuje obveze poslodavca koji zapošljava radnike koji posao obavljaju uz pomoć računala.

Tako članak 5. Pravilnika kaže:

Poslodavac je obvezan izraditi procjenu opasnosti za sva radna mjesta s računalom, imajući u vidu moguće opasnosti od narušava­nja zdravlja radnika, posebice zbog vidnog, statodinamičkog i psihičkog napora. Poslodavac mora na temelju procjene opasnosti, provesti mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

Organizacije s manje od 50 zaposlenih mogu same izraditi procjenu opasnosti, a veće organizacije sklopaju ugovor s ovlaštenom tvrtkom koja se bavi zaštitom na radu. U tom će slučaju specijalist iz te tvrtke obići urede, popisati radna mjesta koja ne zadovoljavaju propisane zaštitne mjere i predložiti korekcije. Kako je poslodavac dužan upoznati radnike s opasnostima po zdravlje koje uzrokuje rad s računalom, specijalist će održati i predavanje kako bi osposobio radnike za rad na siguran način. Na kraju predavanja zaposlenici polažu ispit, čime dokazuju da su osposobljeni za siguran rad s računalom.

Poslodavac je dužan radniku omogućiti da periodički obavlja poslove koji ne zahtijevaju rad s računalom, kako bi se odmorio od naprezanja. Ukoliko to nije moguće, radnik ima pravo na najmanje 5 minuta odmora svakih sat vremena, a čak se spominje i organizacija vježbi rasterećenja, koje trebaju biti u skladu s preporukama specijalista medicine rada!

Poslodavac mora osigurati preventivne preglede vida svojih radnika, prije zapošljavanja i najmanje jednom svake dvije godine, ali i po zahtjevu radnika koji osjeća probleme s vidom. Pregled se obavlja kod specijalista oftalmologa i troškove snosi poslodavac.

Pravilnik propisuje i rokove za primjenu zaštitnih mjera. Novo radno mjesto mora u roku od dvije godine biti usklađeno sa zahtjevima iz pravilnika, dok je za postojeća radna mjesta zadan duži rok od četiri godine. Obveza izrade procjene opasnosti, provođenja obuke radnika i pregledi vida stupa na snagu dvije godine od donošenja Pravilnika. Kako je Pravilnik donesen 10. svibnja 2005., svi su ovi rokovi već prošli.

Zanimljivo je da članak 1. propisuje da se sve odredbe Pravilnika jednako primjenjuju i za rad od kuće, ili u prostoru koji nije u vlasništvu poslodavca. Znači li to da vam, ako radite od kuće, tvrtka treba nabaviti ergonomski stol i stolac? Da bi ovo provjerili morali biste najprije s poslodavcem sklopiti Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada, kako to propisuje Zakon o radu.

Linkovi:

Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom

Zdravstveni problemi pri radu s računalom

Zakon o radu

Kategorije: 
Vote: 
0
No votes yet