Nadzor procesa naredbom top po dijelu imena procesa

naredba: 
top -p $(pgrep -d , dio_imena_procesa)

Ponekad se nadzirući procese želimo usredotočiti na nekoliko procesa po njihovom imenu ili dijelu imena. Ova će naredba pokrenuti top s parametrima procesa koje smo naveli po dijelu imena.

Primjerice:

top -p $(pgrep -d , apache)

kao rezultat daje:

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
1490 root      20   0  245m  11m 6052 S    0  0.3   0:00.43 apache2
1547 www-data  20   0  245m 6672  692 S    0  0.2   0:00.01 apache2
 1548 www-data  20   0  245m 6668  688 S    0  0.2   0:00.00 apache2
 1549 www-data  20   0  245m 6668  688 S    0  0.2   0:00.00 apache2
 1550 www-data  20   0  245m 6668  688 S    0  0.2   0:00.00 apache2
 1551 www-data  20   0  245m 6668  688 S    0  0.2   0:00.00 apache2

Top -p monitorira proces s navedenim pidom (može ih se istovremenu nabrojati više, ako su odvojeni zarezima), a naredba

pgrep -d , dio_imena_procesa

nam vraća sve pidove svih procesa koji u svom imenu imaju tražene riječi odvojene zarezom.

field_vote: 
0
No votes yet